Ekologicky ušlechtilé palivo

Vyrobené z vhodných materiálu:48ZmM.jpg

  • kůra, piliny, dřevní štěpka a jiné vedlejší dřevěné produkty
  • suchost 7% az 12%

Dodržování standardu kvality:

  • naše pelety odpovídají technickým normám (certifikát ČSN EN ISO 17225-2)
  • rozměry 6 – 8 mm

PŘÍJEMNÉ CENY

  • 250€/tuna